Festivāla Noteikumi

Ikvienai personai ir tiesības atrasties festivāla Summer Sound teritorijā tikai tādā gadījumā, ja tā piekrīt šiem noteikumiem un tos ievēro.

Festivāls Summer Sound ir vieta, kur priecāties un kopā ar apkārtējiem baudīt labu mūziku, jauku atmosfēru un vienam otra sabiedrību. Jebkuras agresijas izpausmes pret apkārtējiem vai cita veida antisociāla uzvedība netiks pieciesta, un vainīgais tiks nekavējoties izraidīts no teritorijas bez jebkādas kompensācijas un bez tiesībām teritorijā atgriezties.

– Ieejot festivāla teritorijā, Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja tiksiet nofotografēts vai nofilmēts, Jūs atļaujiet sava attēla publiskošanu presē, internetā vai citos medijos, tajā skaitā iespējamo attēla izmantošanu festivāla reklāmas materiālos nākotnē saskaņā ar “SIA Summer Sound” festivāla Privātuma politiku, kas atrodama šo noteikumu pielikumā.

– Festivāla teritorijā apmeklētāji var tikt pakļauti video novērošanai, personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

– Festivāla teritorijā Jums jāievēro visi festivāla organizētāju un apsardzes darbinieku norādījumi.

– Apsardzes darbiniekiem ir tiesības neielaist festivāla teritorijā apmeklētājus smagā alkohola reibumā vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja apsardzes darbinieki uzskata, ka tie varētu traucēt festivāla norisi vai apdraudēt savu un citu apmeklētāju drošību.

– Brīdinām Jūs, ka teritorijā ir vietas, kuras nav piemērotas bērniem – piemēram, vietas, kur pulcējas liels skaits apmeklētāju, vietas tieši pie skatuvēm vai skaņu sistēmām u.tml. Ja ierašanās plānota kopaā ar bērniem, neatstājiet tos bez uzraudzības un rūpējieties par viņu drošību.

– Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ir kaitīga veselībai! Izvērtējiet, cik tuvu un cik ilgi atrodieties pie skaņu sistēmām.

Organizatori neuzņemas atbildību par:

– Traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā – esiet uzmanīgi, nepārvērtējiet savas spējas un sargiet sevi!

– Personīgo mantu bojājumiem;

– Pazudušām vai nozagtām mantām – iesakām festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā neienest un neatstāt Jums svarīgas un dārgas lietas, tās iespējams novietot Mantu glabātuvē blakus telšu pilsētai;

– Festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Atbildību par sniegto pakalpojumu un pārdoto preču drošību un kvalitāti pilnībā uzņemas attiecīgās preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs;

– Festivāls netiks atcelts sliktu laikapstākļu dēļ, neizmantotās biļetes netiks kompensētas;

– Festivāla organizētājiem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu;

– Lūdzam izmantot festivāla teritorijā un ap to uzstādītās atkritumu tvertnes un nepiesārņot parku un pludmali.

TERITORIJA

Festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no 2. augusta plkst. 16.00 līdz 4. augusta plkst. 6.00.

Festivāla teritorijā var iekļūt pa divām ieejām: viena no tām atrodas parkā, Kūrmājas prospekta galā, otra – pludmalē, no Daugavas stadiona puses.

FESTIVĀLA BIĻETES

Festivāla biļetes pieejamas festivāla mājaslapā www.summersound.lv, kā arī visās SIA “Biļešu Serviss” tirdzniecības vietās un mājas lapā www.bilesuserviss.lv.

Iesakām neiegādāties festivāla biļetes no trešajām personām, jo tās var izrādīties viltotas vai nederīgas.

Pie ieejas festivālā Jūsu biļete tiks noskanēta, tādēļ, lūdzu, glabājiet savu biļeti rūpīgi un neradiet iespēju kādam nokopēt to un uz tās esošo svītrkodu. Ieiet festivāla teritorijā varēs tikai pirmais apmeklētājs, kurš uzrādīs biļeti ar šādu kodu.

Festivāla divu dienu biļetes derīgas festivāla abu dienu apmeklēšanai.

Festivāla zīmola, nosaukuma un biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, akcijās, loterijās un konkursos, bez rakstiska saskaņojuma ar festivāla organizatoru ir aizliegta.

IEEJAS APROČU SAŅEMŠANA

Blakus festivāla ieejām atradīsies biļešu kontroles vietas, kur, uzrādot derīgu biļeti, Jums uz rokas tiks uzlikta festivāla ieejas aproce. Uzrādot biļeti ar telšu pilsētiņas ieeju, Jums turpat tiks uzlikta arī aproce, kas nodrošina ieeju telšu pilsētiņā.

Ieejas biļeti pret festivāla ieejas aproci varēsiet apmainīt biļešu kontroles vietās pie telšu pilsētiņas ieejas, sākot no 1. augusta plkst. 17.00.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vakarā, īpaši pirms festivāla galveno mākslinieku uzstāšanās laikiem, pie aproču saņemšanas vietām iespējamas garas rindas, tādēļ aicinām Jūs aproces saņemt savlaicīgi!

Visiem festivāla apmeklētājiem festivāla teritorijā jābūt derīgai festivāla aprocei. Tās var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai teritoriju atstājot. Ja aproces nav vai tā tiek atzīta par nederīgu/sabojātu, apmeklētājam jāatstāj festivāla teritorija. Festivāla aproci aizliegts nodot citām personām.

Tikai aproce, kas ir aplikta ap roku, kalpo kā derīga festivāla ieejas un uzturēšanās atļauja. Viltotas un bojātas aproces (saplēstas, sagrieztas, sašūtas, salīmētas aproces vai aproces ar bojātiem drošības slēdžiem), kā arī aproces, kas ir uzliktas pārāk brīvi un kuras iespējams nebojājot novilkt no rokas, tiks uzskatītas par nederīgām.

Personas, kuras nēsās, glabās vai izplatīs viltotas biļetes un aproces, vai par kurām būs aizdomas par līdzdalību biļešu un aproču viltošanā, tiks nodotas tiesību sargājošajām iestādēm.

VECUMA IEROBEŽOJUMI

Festivāla apmeklēšanai nav vecuma ierobežojumu, tomēr ir jāievēro šādi noteikumi:

– Bērniem līdz 14 gadu vecumam festivāla teritorijā visu laiku jāatrodas pieaugušā pavadībā;

– Bērni vecumā līdz 16 gadiem pēc plkst. 22.00 festivāla teritorijā drīkst atrasties tikai pieaugušā pavadībā;

– Bērniem līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja festivālā ir bez maksas, bet tikai kopā ar vienu vai abiem vecākiem, kuriem ir derīga festivāla aproce;

– Klubs++ apmeklēt var pieaugušie vecumā no 18 gadiem.

FESTIVĀLA TERITORIJĀ AIZLIEGTS IENEST:

– profesionālo fototehniku (tajā skaitā arī pusprofesionālus fotoaparātus ar maināmiem objektīviem);

– jebkādu video tehniku;

– lietussargus;

– ieročus, sprāgstvielas u.tml.;

– narkotikas;

– pārtikas produktus, alkoholiskos un bezalkoholiskus dzērienus, kā arī bezalkoholiskos dzērienus – festivāla teritorijā darbosies pietiekams skaits tirdzniecības vietu, kafejnīcu un bāru, kur to visu varēsiet iegādāties;

– lielgabarīta priekšmetus;

– citus priekšmetus, kas var apdraudēt pārējo apmeklētāju ērtības vai drošību (nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus, asus priekšmetus u.tml.);

– aizliegts ievest mājdzīvniekus.

Neatļauto priekšmetu un produktu nodošana glabāšanai apsardzes darbiniekiem vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.

FESTIVĀLA TERITORIJĀ AIZLIEGTS:

– lietot atklātu uguni (sveces, grilus, eļļas lampas, pirotehniku u.tml.);

– lietot narkotiskās vielas;

– veikt jebkādu tirdzniecību, reklāmas vai promo aktivitātes, iepriekš tās rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizētājiem;

– filmēt un veikt skaņu ierakstus, to iepriekš nesaskaņojot ar festivāla organizētājiem;

– personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un cigaretes;

– peldēties festivāla teritorijā diennakts tumšajā laikā vai atrodoties alkohola reibumā;

– ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt viņu drošību.

Transporta kustība festivāla teritorijā ir atļauta tikai transportlīdzekļiem ar īpaša parauda atļauju, kuru izsniedz festivāla organizatori.

TELŠU PILSĒTIŅA

Telšu pilsētiņas teritorija apmeklētājiem būs atvērta no 1. augusta plkst. 17.00 līdz 4. augusta plkst. 15.00.

Telšu pilsētiņā varēs iekļūt tikai tie festivāla apmeklētāji, kuri iegādājušies festivāla biļetes ar vietu telšu pilsētiņā. Lai iekļūtu un uzturētos telšu pilsētiņā, apmeklētājiem jābūt 2 aprocēm: derīgai festivāla ieejas aprocei un telšu pilsētiņas aprocei.

Ja esat iegādājies festivāla biļeti ar ieeju telšu pilsētiņā, telšu pilsētiņas aproci varēsiet iegūt pie ieejas telšu pilsētiņā.

Ja esat saņēmis ielūgumu vai iegādājies festivāla biļeti bez telšu pilsētiņas, bet vēlaties izmantot telšu pilsētiņu, ieejas aproci variet iegādāties pie ieejas telšu pilsētiņā. Telšu pilsētiņas aproces cena, pērkot to uz vietas, tiks precizēta īsi pirms festivāla. Telšu pilsētiņā vietu skaits ir ierobežots, tāpēc iegādājies ieejas biļeti savlaicīgi.

Kemperiem izveidota atsevišķa, labiekārtota kemperu pilsētiņa. Vietu skaits ierobežots.

Telšu pilsētiņas teritorijā aizliegts:

– lietot atklātu uguni (tai skaitā un ne tikai – sveces, grilus, eļļas lampas, u.tml.);

– lietot narkotiskās vielas;

– ievest mājdzīvniekus;

– ienest produktus un dzērienus stikla traukos, un jebkādus stikla izstrādājumus – saplēsti stikli var būt bīstami gan Jums, gan apkārtējiem;

– veikt jebkādu komercdarbību vai reklāmas un promo aktivitātes, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;

– ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

KEMPERU ZONA

Kemperu zona būs pieejama no 2024. gada 1. augusta plkst. 17.00 līdz 4. augusta plkst. 15.00.

Kemperu zonā varēs iekļūt tikai tie festivāla apmeklētāji, kuri iegādājušies festivāla biļetes un kemperu pilsētiņas ieejas biļeti.

Lai iekļūtu telšu pilsētiņā, kempera iemītniekiem papildus jāiegādājas festivāla biļete katrai personai.
Kempera biļete iekļauj: 1 vietu kemperim/auto ar jumta telti un kempinga aproces 4 personām.

 Kemperu zonā aizliegts:

– lietot atklātu uguni (tai skaitā un ne tikai – sveces, grilus, eļļas lampas, u.tml.);

– lietot narkotiskās vielas;

– ievest mājdzīvniekus;

– ienest produktus un dzērienus stikla traukos, un jebkādus stikla izstrādājumus – saplēsti stikli var būt bīstami gan Jums, gan apkārtējiem;

– veikt jebkādu komercdarbību vai reklāmas un promo aktivitātes, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;

– ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

Festivāla organizētāji novēl visiem labu atpūtu un aicina neaizmirst, ka no apmeklētājiem pašiem ir atkarīga festivāla atmosfēra!Gaidām jūs festivālā SUMMER SOUND 2024!

Privātuma Politika

Festiālu Summer Sound organizē SIA “Summer Sound Festivāls”, reģistrācijas numurs 40103389379, juridiskā adrese Brīvības gatvē 226, k-2, Rīgā, e-pasts info@summersound.lv. Šī privātuma atruna nosaka to, kā SIA “Summer Sound Festivāls” apstrādā jūsu personas datus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo privātuma atrunu, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

Kāda veida informāciju mēs no jums ievācam
Mēs varētu no jums ievākt šādus personas datus:

– identifikācijas datus (vārds, uzvārds);

– kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);

– dzimumu un dzimšanas datumu;

– jūsu attēlus (fotogrāfijas un video) festivāla laikā;

– finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi
Dati nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu piedalīšanos festivālā Summer Sound un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:

– lai sniegtu atbildes uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;

– pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;

– lai informētu jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt;

– statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu plānošanai;

– Festivāla Summer Sound atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu “Attēli” zemāk.

Attēli
Jūs apzināties, ka festivāls Summer Sound ir publisks pasākums un ka festivālu var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šīs darbības var fiksēt jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties festivālā, jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad – arī nākotnē).

Bērni
Ja jūs festivālu apmeklējat ar bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem), mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.

Datu uzglabāšanas laiks
Mēs glabāsim jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

– īstenotu festivālu Summer Sound;

– aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;

– izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim jūsu datus desmit gadus no jūsu pēdējās dalības festivālā.

Datu nodošana

Mēs varam nodot jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams Summer Sound festivāla organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

– apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;

– zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu interešu aizstāvības gadījumos;

– tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien jūs tam neesat piekrituši.

Datu drošība
Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

Datu piekļuve un labošana
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz Brīvības gatvi 226, k-2, Rīgā, LV-1039, e-pastu info@summersound.lv , vai sazinoties, izmantojot mūsu sociālo tīklu kontus – facebook.com/summersoundlv vai instagram.com/summersoundlv.

Iebildumi pret datu izmantošanu
Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu info@summersound.lv.

Datu pārnesamība
Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot jūsu vajadzības, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

Datu aizsardzība festivāla Summer Sound mājas lapā
Festivāla Summer Sound mājas lapas apmeklētāju datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

Festivāla lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai uzlabotu mājas lapu, analizējot lietotāju paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina informāciju, piemēram, par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju apmeklētajām lapas sadaļām un kopējo laiku, kas pavadīts mājas lapā. Visa ar sīkdatnēm savāktā informācija tiek apkopota un apstrādāta anonīmi. Atsevišķi apmeklētāji netiek identificēti.

Tiesības iesniegt sūdzību
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, lūgums noformēt izskatīšanas pieprasījumu ar situācijas aprakstu, iesniedzot to rakstveidā Brīvības gatve 226, k-2-24, Rīgā. Ja vēlaties izmantot digitālo vidi, lūgums sūtīt uz e-pastu info@summersound.lv vai sazināties, izmantojot mūsu sociālo tīklu kontus – facebook.com/summersoundlv vai instagram.com/summersoundlv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.