• Akreditācijas pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 17.jūnijam.
  • Pilnībā aizpildīts un parakstīts akreditācijas pieteikums un noteikumi jānosūta uz e-pastu .

PIETEIKUMS            NOTEIKUMI

  • Medija pārstāvim jāiesniedz pilnīgi un patiesi aizpildīta akreditācijas pieteikuma forma līdz norādītajam pieteikuma iesniegšanas termiņam, lai akreditētos festivālam. Pretējā gadījumā pieteikums netiks izskatīts.
  • Foto un video brīvmāksliniekiem (freelancer) jāuzrāda savs portfolio, kā arī obligāti jānorāda, kur parādīsies sagatavotais materiāls un kāda būs tā publicitāte.
  • Akreditācijas piešķiršanas gadījumā LMT Summer Sound sazināsies ar akreditētajiem medijiem pa pieteikuma anketā norādīto e-pastu līdz 1.jūlijam un informēs par akreditācijas saņemšanas kārtību.
  • Pieteikuma anketā uzrādīto informāciju par foto un video tehniku drīkstēs papildināt vai mainīt līdz pat 15.jūlijam.
  • Jebkurai profesionālajai foto un video tehnikai (tādai, kam ir maināmi objektīvi) ir jābūt saskaņotai ar festivāla organizatoriem, norādot ekipējuma ražotāju un marku mediju akreditācijas pieteikumā. Pretējā gadījumā to nevarēs ienest festivāla teritorijā.